Rímskokatolícka cirkev - farnosť Veľký Meder
Prejsť na obsah


      Kostol Svätého Mikuláša

Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS potvrdil informáciu, že od 15. októbra 2020 slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné,  s limitom 6 osôb. Aspoň bude uskutočniteľné, aby na svätú omšu prišla rodina, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená...                                   
Pohreby, sobáše a krsty sa môžu naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.
Nedeľná sv. omša vo Veľkom Mederi v jazyku slovenskom bude o 08.00 h. a v jazyku maďarskom o 09.30 h. Sv. omša v sobotu o 17.00 h. je s nedeľnou platnosťou. Poriadok bohoslužieb cez týždeň je na základe aktuálnych farských oznamov.

Namiesto predslovu…


  Predslovy nejeden človek vynechá pri čítaní knižného titulu. Ale návod na použite je dôležité si prelistovať, aby sme daný produkt vedeli správne používať. Domovská stránka farnosti Veľký Meder, ktorú plánujeme postupne oživovať a aktualizovať – vizuálne i obsahovo – obsahuje cenné informácie pre návštevníkov o začiatkoch a histórii našej farnosti. Okrem poznania minulosti – ad fontes -, chceme ponúknuť širší priestor aj súčasnosti v ktorej žijeme. Dávame do pozornosti okienko s aktualitami, kde možno nájsť nielen poriadok svätých omší a oznamy ale aj podujatia , aktivity ako i informácie úradného charakteru farského úradu.
Nech slúži a napomáha táto stránka k tomu, aby sme si v kolobehu bežných dní s rados
ťou uvedomovali svoju patričnosť k farnosti. Naša farnosť chce byť takýmto domovom ako pre veriacich a hľadajúcich, tak aj pre našich milých návštevníkov. A to naživo, i virtuálne skrze túto stránku!

Obsažné surfovanie Vám želá:

M
gr. Mahulányi Jozef dekan, farár


Copyright (c) 2005 Nagy Albert.
Návrat na obsah