Rímskokatolícka cirkev - farnosť Veľký Meder
Prejsť na obsah


      Kostol Svätého Mikuláša

Mimoriadne správy
ZBIERKA PRE UTEČENCOM Z UKRAJINY
Miestna farská charita organizuje potravinovú zbierku pre utečencom z Ukrajiny, ktorí sú ubytovaní v našom meste.
Vaše milodary (trvanlivé potraviny, potraviny vhodné na varenie, zeleninu, ovocie a hygienicke potreby) príjmeme  vo farskom spoločenskom dome Terezianum,  cez týždeň, pol hodinu pred sv. omšou.
Pán Boh zaplať!
Informácie
Opatrenia platné od piatka 10. decembra 2021
 
(Uznesenie vlády č. 735 z 8. decembra)
 

 
 
Sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch")
 
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25 m2.
 
b) pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
 
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. Nezaočkovaní kňazi môžu sláviť, avšak s povinnosťou testu (ako OTP na pracoviskách).
 
- individuálna pastorácia: (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

Namiesto predslovu…


  Predslovy nejeden človek vynechá pri čítaní knižného titulu. Ale návod na použite je dôležité si prelistovať, aby sme daný produkt vedeli správne používať. Domovská stránka farnosti Veľký Meder, ktorú plánujeme postupne oživovať a aktualizovať – vizuálne i obsahovo – obsahuje cenné informácie pre návštevníkov o začiatkoch a histórii našej farnosti. Okrem poznania minulosti – ad fontes -, chceme ponúknuť širší priestor aj súčasnosti v ktorej žijeme. Dávame do pozornosti okienko s aktualitami, kde možno nájsť nielen poriadok svätých omší a oznamy ale aj podujatia , aktivity ako i informácie úradného charakteru farského úradu.
Nech slúži a napomáha táto stránka k tomu, aby sme si v kolobehu bežných dní s rados
ťou uvedomovali svoju patričnosť k farnosti. Naša farnosť chce byť takýmto domovom ako pre veriacich a hľadajúcich, tak aj pre našich milých návštevníkov. A to naživo, i virtuálne skrze túto stránku!

Obsažné surfovanie Vám želá:

M
gr. Mahulányi Jozef dekan, farár


Copyright (c) 2005 Nagy Albert.
Návrat na obsah