Rímskokatolícka cirkev - farnosť Veľký Meder
Prejsť na obsah


      Kostol Svätého Mikuláša

Mimoriadne správy
ZBIERKA na renováciu kostola
Prebieha celková rekonštrukcia nášho kostola (stavba lešenia, oprava kríža a veže, oprava a nový náter okien na zvonici, oprava omietky, maľovanie, výmena bleskozvodu a osvetlenia, odstránenie a výmena pokrytia základového podstavca, odborné odvodnenie a vysušenie muriva...)
Prispieť do zbierky môžete aj formou bankového prevodu alebo osobne s obdržaním dokladu o príspevku. Prosím, oslovte aj svojich známych, aj tých, ktorí nechodia do kostola, aby svojim príspevkom pomohli skrášliť Boží dom.
Pán Boh zaplať!
Číslo účtu:   SK16 0900 0000 0051 9258 9456
Rímskokatolícka cirkev Veľký Meder

                                                                                                                                              

Namiesto predslovu…


  Predslovy nejeden človek vynechá pri čítaní knižného titulu. Ale návod na použite je dôležité si prelistovať, aby sme daný produkt vedeli správne používať. Domovská stránka farnosti Veľký Meder, ktorú plánujeme postupne oživovať a aktualizovať – vizuálne i obsahovo – obsahuje cenné informácie pre návštevníkov o začiatkoch a histórii našej farnosti. Okrem poznania minulosti – ad fontes -, chceme ponúknuť širší priestor aj súčasnosti v ktorej žijeme. Dávame do pozornosti okienko s aktualitami, kde možno nájsť nielen poriadok svätých omší a oznamy ale aj podujatia , aktivity ako i informácie úradného charakteru farského úradu.
Nech slúži a napomáha táto stránka k tomu, aby sme si v kolobehu bežných dní s rados
ťou uvedomovali svoju patričnosť k farnosti. Naša farnosť chce byť takýmto domovom ako pre veriacich a hľadajúcich, tak aj pre našich milých návštevníkov. A to naživo, i virtuálne skrze túto stránku!

Obsažné surfovanie Vám želá:

M
gr. Mahulányi Jozef dekan, farár


Copyright (c) 2005 Nagy Albert.
Návrat na obsah